Проекти

„Олива” АД - с. Разделна

„Олива” АД - с. Разделна
Параметри:
Клиент: „Олива” АД
Локация: с. Разделна, обл. Варна
Година на изпълнение: 2018/19

Описание

През 2018 г. започна поствавянето на близо 35 000 кв.м изолационни панели на територията на новизграждащият се завод на „Олива” АД в с. Разделна, обл. Варна.