Проекти

"Олива" АД - гр. Полски Тръмбеш

Параметри:
Клиент: "Олива" АД
Локация: гр. Полски Тръмбеш
Година на изпълнение: 2018

Описание

През 2016 година на територията на завод „Олива” АД в гр. Полски Тръмбеш, започна изграждането на чисто нов цех за съхранение, преработка, калиброване и пакетиране на ядки. Общата РЗП на складовата и производствена част е около 3000 кв.м. Металната конструкция на складовата част е трапецовидна ферма със светъл отвор от 28м и височина на колоните 5 м, докато калибровъчния цех е едноскатен ригел с най-висока част – 20 м. И двете метални консктрукции с общо тегло около 180 тона бяха изработени за 90 дни в производствената база на фирма „Амарал” ООД в гр. Габрово. Затварянето на сградите беше извършено с изолационни панели с дебелина 100 мм, като високата пожарна опасност на обекта изискваше изграждането на вътрешна преградна стена от брандмауер. При монтажа на всички (покривни и фасадни 8000 кв.м) изолационни панели бяха използвани вакуумни „лапи” собственост на фирма „Амарал”ООД – един от най- модерните и бързи методи за покриване и „обличане” на халета...