Проекти

„Евро Алианс Тунели” ЕАД - Габрово

„Евро Алианс Тунели” ЕАД - Габрово
Параметри:
Клиент: „Евро Алианс Тунели” ЕАД
Локация: гр. Габрово
Година на изпълнение: 2017

Описание

През 2017 година започна първият етап от изграждането на тунел под „Шипка”. Обходния път на гр. Габрово, включваше и тунел с дължина около 500 м, за който бяха изработени армировъчни ферми.